zajeciaNa zajęciach w małych grupach dzieci poprzez zaplanowaną i ukierunkowana zabawę rozwijają swoje umiejętności z zakresu motoryki dużej i małej, koordynacyji, siły, zwinności , kształtują prawidłową postawę. Ponadto, dzięki pracy w grupie kształcą umiejętności interpersonalne i społeczne, tak istotne w dzisiejszym świecie zdominowanym przez komórki, laptopy i internet. Poprzez twórczą i aktywną zabawę dzieci rozwijają również pamięć, spostrzegawczość, uczą się koncentracji i wytrwałości. 

Grupy/Zajęcia:

  • Drużyna Bystrzaka (sensoryka dla smyka i gimnastyka)
  • Drużyna Śmieszka (sport, gimnastyka, korektywa)
  • Drużyna Spryciarza (sport, gimnastyka, korektywa)
  • Drużyna Siłacza (sport, gimnastyka, korektywa)
  • Drużyna Acro Basic (akrobatyka)
  • Drużyna Acro Jump (akrobatyka)
  • Zajęcia FlyGYM (gimnastyczno akrobatyczne na szarfach)

 gr bystrzak

Zajęcia wspierające całościowy rozwój małych dzieci. Twoje dziecko osiągnie kolejne kamienie milowe indywidualnego rozwoju. Podczas zajęć rodzice i opiekunowie towarzyszą dziecku we wszystkich aktywnościach, dzięki czemu są obecni przy zdobywaniu przez maluszka nowych doświadczeń.

- Rodzice dowiadują się w jaki sposób stymulować zmysły dziecka poprzez proste aktywności i zabawy.
- Dziecko podczas zajęć doświadcza różnorodnych bodźców co stymuluje jego rozwój.
- Zajęcia dają solidne podstawy dla pierwszych , tak ważnych lat twojego dziecka.
- Rodzice i dzieci bawią się świetnie i inspirują wzajemnie do kreatywnego spędzania czasu.

Zajęcia mają charakter wspierający rozwój oraz profilaktyczny. Już od najwcześniejszych lat możesz wspierać rozwój swojego dziecka.

gr smieszek

Zajęcia stymulujące wszechstronny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.

- Program gimnastyki ogólnorozwojowej dla przedszkolaków został przygotowany tak, aby pomóc twojemu dziecku  osiągać kolejne etapy rozwoju.
- Zajęcia usprawniają  rozwój małej i dużej motoryki.
- Wspomagają rozwój motoryczny, poznawczy, językowy i emocjonalny.
- Zaspokajają naturalną potrzebę ruchu dziecka.
- Kształtują prawidłową postawę oraz wzmacniają odporność fizyczną dzieci.
- Rozwijają aktywność w zabawie i umiejętność współpracy   z rówieśnikami.
- Wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie.

Zajęcia wywierają istotny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka, od przygotowania ciała do pisania, po rozwój umiejętności współdziałania.

gr spryciarz

Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju psychomotorycznego, poznawczego i emocjonalnego  dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 

Podczas zajęć dzieci:

- Nabywają ogólną sprawność i zwinność.
- Rozwijają koordynację ruchową.
- Doskonalą umiejętność utrzymywania równowagi.
- Wzmacniają grupy mięśniowe odpowiedzialne za prawidłową postawę.
- Doskonalą wytrzymałość fizyczną.
- Doskonalą umiejętność pokonywania coraz trudniejszych zadań ruchowych.
- Nabywają umiejętność rozładowywania napięć i emocji.

Zajęcia ruchowe mają podstawowe znaczenie dla rozwoju fizycznego i umysłowego dzieci.
Realizujemy zasadę „Trenuj mózg poprzez ruch”.

gr silacz

Każde dziecko uczy się i rozwija we własnym tempie. Nasze zajęcia gimnastyczne dla uczniów szkół podstawowych dają twojemu dziecku szanse stawić czoło wyzwaniom w sposób dopasowany do poziomu umiejętności dziecka.

- Zajęcia przyczyniają się do podnoszenia wydolności organizmu oraz sprawności fizycznej  i ruchowej.
- Oddziaływują  na sferę poznawczą, emocjonalną i psychomotoryczną dziecka. Uczą kreatywnego rozwiązywanie zadań i problemów, odkrywanie świata emocji, poznawanie swoich możliwości i ograniczeń.
- Dostarczają dziecku istotnych doświadczeń społecznych 
-Wwspólnego wykonywanie zadań, współpracy, rywalizacji, podporządkowywanie się, przewodzenie.

W czasie zajęć gimnastycznych dziecko osiągnie optymalny poziom rozwoju psychofizycznego, zdobędzie wiele doświadczeń i umiejętności.

 gr akro

Zajęcia z akrobatyki dla dzieci. Prowadzone na specjalnie wyposażonej sali.

Na tych zajęciach Twoje dziecko rozwinie swoje umiejętności i nauczy się nowych ewolucji gimnastycznych i akrobatycznych takich jak:
szpagat, przejcie w przód, przejście w tył, przerzut bokiem, ćwiczenia na równoważni i drążku gimnastycznym...

Akrobatyka wspiera wszechstronny rozwój dziecka. Buduje zwinność, elastyczność, gibkość i siłę. Uczy wytrwałości
w dążeniu do celu i wiary we własne możliwości.

Podkategorie