• Zajęcia KidsGYM 
  (Sport, Gimnastyka,  Akrobatyka i Korektywa)
 • Zajęcia Taneczne V-dance 
  (Nowoczesny, BrakDance, FLYjezz)
 • Przedprzedszkole
  (zajęcia adaptacyjne)
 • Warsztaty Kreatywne 
  (Naukowe, manualne, sensoplastyka)
 • Integracja Sensoryczna 
  (Indywisualne sesje SI, Diagnozy SI)
 • Urodziny Tematyczne 
  (Super scenariusze, Super zabawa)
 • Obozy i Półkolonie

--- GRAFIK ZAJĘĆ ---

P gym

P warsztaty

P integracja

P wakacje

P urodziny

P przedszkole

P dance

polkonoie